|   
Dự án mới
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn thiết kế
Video Clip


Lợi thế của cọc khoan nhồi - xử lý nghiêng lún cấu trúc

Đăng ngày: 20-02-2020, 11:02:33

 Nhà hàng Mỹ Xuận  , địa điểm Bình Chánh , Chủ đầu tư : ông 2 Hùm . Cấu trúc bị nghiêng lún do nền móng cũ - cừ tràm không kháng cự được tải trọng mang . Anh 3 Huy đã trực tiếp xử lý nền móng : trục xuất các cừ tràm cũ và khoan xuyên qua các lớp đất có dị vật . Cài đặt mũi cọc lên tầng đất chịu lực phù hợp , thử tải tĩnh cọc mới , căn chỉnh ngay lại cấu trúc . 

Tag: