|   
Dự án mới
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn thiết kế
Video Clip

bánh xích

Khoan cọc nhồi dân dụng bằng xe bánh xích

trong Khoan cọc nhồi dân dụng, 15-12-2018
Khoan cọc nhồi dân dụng bằng xe bánh xích Khoan cọc nhồi, bánh xích ( Khoan cọc nhồi dân dụng bằng xe bánh xích )  Cọc khoan nhồi tuần hoàn dung dịch là giải pháp móng có nhiều ưu điểm về mặt thiết kế, căn cứ vào tài liệu địa chất người thiết kế có thể xác định được chiều sâu cọc sao cho sức chịu tải của nền tương đương với sức chịu tải vật liệu của cọc (Pv tương đương Pd), điều này với phương pháp cọc đóng hoặc ép tĩnh không đạt được, đó là điều kiện đưa đến giải pháp nền móng hợp lý và kinh tế hơn

Chi tiết  Chi tiết